Түүхэн замнал

Шүүх Таслах Хэргийг Бүгд Захиран Шийтгэгч Яамны анхны тэргүүн сайд М.Намсрай
time-scale
Шүүх явдлын яамны сайд, бэйл Н.Магсаржав
time-scale
1921-1923
Ардын шүүгчдийн улсын зөвлөлгөөн
time-scale
1948
БНМАУ-ын Шүүх яамыг татан буулгах тухай БНМАУ-ын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 52 дугаар зарлиг.
time-scale
1959.03.28
Хууль зүйн арбитрын яамны сайд депутат О.Жамбалдорж хуулийн төслийн тухай илтгэв.
time-scale
1990 он