Хоёрдугаар үндсэн хууль хэрэгжсэн үе 1940-1960

2021-12-07