Шүүх, прокурорын ажилтныг бэлтгэх, Хууль цаазын сургууль байгуулах тухай Сайд нарын Зөвлөлийн 126 дугаар тогтоол.

2021-11-24