International conference

Э.Байгал

2021-12-13


“МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ОЛОН УЛСЫН ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХӨГЖИЛ, ЦААШИД БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛ”

С.Нарангэрэл

2021-12-13


“МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ТОГТОЛЦООНЫ НЭГДМЭЛ, БҮХЭЛЛЭГ БАЙДАЛ”

Горячева Елена Васильевна

2021-12-13


“БҮГД НАЙРАМДАХ КАЗАХСТАН УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ШИНЭЧЛЭЛ: ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ БА ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА”

Б.Амарсанаа

2021-12-13


“ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН СУДАЛГАА БА ЭРХ ЗҮЙН ДИНАМИК: ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ”